Address

Prishtine Ferizaj , Industrial Zone, km8 , 10000 Prishtinë Kosovë

TEL
+38138606092

FAX
+38138606093

Contact us

Thank You

location